Programme

These are the confirmed names of the worshop leaders so far. The information on this page shall be updated in the time leading upto the event. Keep an eye on the website and our socials to stay up to date!


Monique Wescher – Op goede grond – Garfting workshop


Marc Siepman – anti kapitalism?  (lecture)
Nancy Wilting – Low impact gardening in the city (lecture)


Jade Koop – Jade Reforestry – grafting workshop
‘Jade Reforestry’ specializes in integrating trees to restore natural ecosystem services. A tree is connected to all kinds of factors around it. When chosen correctly and with the right care, trees can restore the balance in their environment.


Rens Spanjaard– foraging tour workshop
Rens Spanjaard is kok én natuurgids. Rens weet niet alleen wat eetbaar is, maar ook hoe je het moet bereiden. Want eetbaar en lekker is niet hetzelfde. Hetzelfde geldt voor wilde ingrediënten, je moet weten hoe ze te gebruiken. Tijdens zijn wildplukwandelingen voor volwassenen vertelt Rens over culinaire toepassingen én over de medicinale eigenschappen van planten. Waar ze vroeger voor gebruikt werden en hoe ze tegenwoordig bij kunnen dragen aan een gezond leven.


Patricia – beide (lecture)
Elske Hageraats – Toekomstboeren – lecture fair wages

Solidarity Payment for farmers (Eerlijk Loon!) (ENG) How can we ensure a fair income for farmers who don’t farm for profit but for a healthy and sustainable future? In her book Eerlijk Loon! Elske Hageraats proposes the Solidarity Payment system. What is the Solidarity Payment system and how can this contribute to changing our food system for the better? Documentary screening + discussion facilitated by sociologist Gabi Jaramillo (translator of the book Eerlijk Loon into Spanish) and peasant Klarien Klingen (de Wilde Peen & Toekomstboeren).


Peter Jan – composting with worms (workshop)

Zeb Marvin – PLUK! – Vegetable Preservation
An intro to fermenting and pickling veggies. Zeb (Pluk! csa) will give an introduction into how to ferment or pickle almost any vegetable with ease. Fermenting and pickling are a good way to preserve seasonal food and can give your gut health an incredible boost.

Ann – Cityplot – Amsterdam’s Food Landscape (and how you can help it to flourish).
There are a lot of pioneering food projects in and around Amsterdam that aim to change the food system for the better. From Community Supported Agriculture (CSA) gardens like Pluk, to the struggle of the Lutkemeer polder and Voedselpark Amsterdam to safeguard biological agricultural land for the commons. CSA and food justice vanguard Ann Doherty (CityPlot) speaks about Pioneering food projects and the link with biodiversity, climate and soil.

PLUK! Groenten van West

Saturday & Sunday
What is PLUK! groeten van west? What is community supported agriculture? What is the vakue of harvesting my own vegetables every week? And how do I become a harvester? All this and more, during the tours of PLUK! across the terrain of the Fruittuin van West, that will take place during the entire weekend.

Documentaire
Video Documentary: Valuing the work of farmers: building solidarity in our communities

Zaterdag en zondag
‘Valuing the work of farmers’ is a short documentary based upon the book ‘Eerlijk Loon. Solidaire betaling en andere boereninitiatieven’ (Fair Wages. Solidarity payment and other farmer initiatives) by Elske Hageraats. The book explores how we can build equity, care and financial security into our local food systems. The story follows four women farmers at small-scale organic CSA (community-supported agriculture) farms in the Netherlands. We are taken into a discussion about livelihoods, labour, economy, our relationship to nature, and how to respond to the looming crises of our time. By turning our attention to the projects on our doorsteps, we can all play a role in supporting the production of nutritious and delicious organic food in a way that doesn’t cause harm to people and planet. This is a film about valuing the human skill of farming, the land beneath our feet and the food that reaches our plates.

ZAAIGOED in OVERVLOED – DIYseeds
Video documentary: zaaigoed in overvloed

Zaterdag en zondag
De monopolie van de landbouwindustrie op een gestandaardiseerde en geglobaliseerde markt heeft geleid tot het verdwijnen van duizenden jaren oude landbouwsystemen die onze voorouders in staat stelden zichzelf te voeden. Ooit bestonden er wereldwijd honderdduizenden groentesoorten. Vandaag constateren we dat deze diversiteit aan een ijzingwekkend tempo verdwijnt. De wereldvoedselvoorziening is afhankelijk van een steeds kleiner aantal gewassen. Vandaag is het de industriële landbouw die aan de basis ligt van de meeste plantenziekten. Monoculturen zijn de kern van al te simplistische en gemechaniseerde landbouwsystemen. Ze veroorzaken een onomkeerbare genetische erosie die in de toekomst alleen maar tot meer hongersnood zal leiden. De voorstanders van industriële landbouw beweren dat dit de enige manier is om de mensheid, met haar onstuitbare bevolkingsgroei, te kunnen voeden. Het tegendeel is waar: de agro-industrie is een bedreiging voor de toekomst van onze planeet. In het zog van de kleinschalige landbouw verdwijnen ontelbare plantenrassen en de kennis die nodig is om ze te telen en te vermeerderen. Kleine boeren en tuinders zijn de behoeders van echte landbouwdiversiteit en daarom moeten we er juist voor zorgen dat ze in aantal toenemen. De planten van vandaag dragen het zaad van morgen. De enige manier om hun voortbestaan te garanderen is ze in onze tuinen te kweken.

ZAAIGOED in OVERVLOED is bedoeld als een instrument waarmee je je eigen zaden kunt produceren. Dat is niet zo moeilijk, het kost niets en je kan er heel wat plezier aan beleven. Deze knowhow mag niet worden gemonopoliseerd door specialisten van bedrijven die de toegang tot zaden privatiseren door ze te patenteren of door steriele hybride variëteiten te creëren. Door je eigen zaden te produceren kan je deze kennis bevrijden en autonomer worden. Zaden zijn een gemeenschappelijk erfgoed dat we ons opnieuw moeten toe-eigenen. Als wij ze beschermen, zullen ze ook in de toekomst vruchten blijven afwerpen.

Lezingen en workshops tijdens Reclaim the Seeds Amsterdam

Bewerk”Lezingen en workshops tijdens Reclaim the Seeds Amsterdam”

De komende tijd zal deze informatie over het programma aangevuld worden.
Houd deze website in de gaten!

PLUK! Groenten van West

Zaterdag & zondag
Wat is PLUK! groeten van west? Wat is community supported agriculture? wat is de waarde van wekelijks je eigen groenten oogsten? En hoe wordt ik een zelfoogster? Dat en meer tijdens de tours de het gehele weekend plaats zullen vinden.

Niels Gorisse – Strohplatz
Zelfvoorzienend Off-grid

Zaterdag (middag)
In deze workshop zelfvoorzienend off-grid geeft Niels Gorisse (Strohplatz) een korte schets van de gelijknamige dagcursus, met zo veel mogelijk uitleg over warmte, water, energie en toilet op een zo duurzaam mogelijke manier. Dit is van belang bij het bouwen van een tiny house en bij een (ver)bouwing als je een huis zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk wilt maken.

Zelf heeft Niels Gorisse ooit besloten zo zelfvoorzienend mogelijk te willen wonen, en dat startte met het kopen van een vervallen perceel in Duitsland (zie strohplatz.com). Na jarenlang kennis en praktijkervaring opdoen over allerlei zelfvoorzienendheid aspecten, en na anderhalf in een camper wonen, deelt hij al deze en meer kennis in deze cursus.

Je bent van harte welkom voor kennis over onder andere zonneboilers, zonnepanelen, helofytenfilters, composttoiletten, ecologisch isolatiemateriaal, regenwateropvang, waterfiltering en meer.

Documentaire
Video Documentary: Valuing the work of farmers: building solidarity in our communities

Zaterdag en zondag
‘Valuing the work of farmers’ is een een korte documentaire gebaseerd op het boek: ‘Eerlijk Loon. Solidaire betaling en andere boereninitiatieven’ (Fair Wages. Solidarity payment and other farmer initiatives) van Elske Hageraats. Het boek onderzoekt de manier waarop we gelijkheid, zorg en financiële stabiliteit in onze lokale voedselproductie kunnen steken. Het verhaal volgt de verhalen van vier nederlandse boerinnen, die op kleine schaal aan een biologische CSA (community-supported agriculture) werken in Nederland. We worden meegenomen in de discussies over kostwinning, arbeid, economie, onze relatie met de natuur en over hoe we ons een weg moeten banen in de crisissen van deze tijd. Door de aandacht te keren op de projecten die zich bij je in de buurt bevinden, kunnen we allemaal een grotere rol gaan spelen in het bijdragen aan het steunen en produceren van biologisch voedsel, dat zowel mensen als planeet ondersteund. Deze film gaat over de waarde en het waarderen van de menselijke vaardigheid, de kunde van boeren, de grond onder onze voeten en het eten op ons bord.

ZAAIGOED in OVERVLOED – DIYseeds
Video documentary: zaaigoed in overvloed

Zaterdag en zondag
De monopolie van de landbouwindustrie op een gestandaardiseerde en geglobaliseerde markt heeft geleid tot het verdwijnen van duizenden jaren oude landbouwsystemen die onze voorouders in staat stelden zichzelf te voeden. Ooit bestonden er wereldwijd honderdduizenden groentesoorten. Vandaag constateren we dat deze diversiteit aan een ijzingwekkend tempo verdwijnt. De wereldvoedselvoorziening is afhankelijk van een steeds kleiner aantal gewassen. Vandaag is het de industriële landbouw die aan de basis ligt van de meeste plantenziekten. Monoculturen zijn de kern van al te simplistische en gemechaniseerde landbouwsystemen. Ze veroorzaken een onomkeerbare genetische erosie die in de toekomst alleen maar tot meer hongersnood zal leiden. De voorstanders van industriële landbouw beweren dat dit de enige manier is om de mensheid, met haar onstuitbare bevolkingsgroei, te kunnen voeden. Het tegendeel is waar: de agro-industrie is een bedreiging voor de toekomst van onze planeet. In het zog van de kleinschalige landbouw verdwijnen ontelbare plantenrassen en de kennis die nodig is om ze te telen en te vermeerderen. Kleine boeren en tuinders zijn de behoeders van echte landbouwdiversiteit en daarom moeten we er juist voor zorgen dat ze in aantal toenemen. De planten van vandaag dragen het zaad van morgen. De enige manier om hun voortbestaan te garanderen is ze in onze tuinen te kweken.

ZAAIGOED in OVERVLOED is bedoeld als een instrument waarmee je je eigen zaden kunt produceren. Dat is niet zo moeilijk, het kost niets en je kan er heel wat plezier aan beleven. Deze knowhow mag niet worden gemonopoliseerd door specialisten van bedrijven die de toegang tot zaden privatiseren door ze te patenteren of door steriele hybride variëteiten te creëren. Door je eigen zaden te produceren kan je deze kennis bevrijden en autonomer worden. Zaden zijn een gemeenschappelijk erfgoed dat we ons opnieuw moeten toe-eigenen. Als wij ze beschermen, zullen ze ook in de toekomst vruchten blijven afwerpen.