Lezingen/Workshops online

Kruidenwandeling

Loop online mee met een kruidenwandeling en ontdek welke kruiden, bomen, struiken er in maart al groeien. Bekijk die bekende blaadjes, die je altijd wel al gezien hebt, maar waarbij je nooit op het idee kwam om ze in je mond te stoppen. Leer wat de kruiden kunnen doen met jou en jou gezondheid. Maak de verzamelaar in jezelf weer wakker!
Door herborist en wildplukster Patty Vegt www.casanatura.nl

Presentatie film Zaaigoed in Overvloed

Het netwerk van landbouwcollectieven Longo maï heeft de film From Seed to Seed geproduceerd waarin voor 32 gewassen wordt uitgelegd hoe je zelf de zaden kunt winnen. Er is nu een Nederlandstalige versie gemaakt en deze heeft de naam Zaaigoed in Overvloed gekregen. Als primeur zullen delen worden getoond en geven de makers uitleg bij dit project. Door Hilde Labadie en Erik D’haese

Rondleiding CSA Pluk! 

De tuinders van Pluk! gaan jullie rondleiden door de zelfpluk-moestuin. Pluk!, nu in haar vierde jaar, verbouwt groenten, kruiden en bloemen voor 100 gezinnen.
plukcsa.nl

Het belang zaadvaste rassen en het opkweken van plantgoed 

Kwekerij A8 is een van de weinige (zo niet enige) kwekerij in Nederland waar geen hybride soorten maar alleen zaadvaste rassen worden gebruikt voor het opkweken van plantgoed. Je wordt bijgepraat over de beweegredenen en over de praktische voor en nadelen van deze keuze.

Door Willem en Verena van Kwekerij A8 www.a8-doorn.nl

Landbouw en de klimaatcrisis, over de grootste problemen en de oplossingen (Engels)

De landbouw is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Relatief bekende bronnen zijn de veehouderij en ontbossing. Maar ook het gebruik van kunstmest draagt hier veel aan bij. De productie van kunstmest is weer afhankelijk van grote hoeveelheden (zo goedkoop mogelijk) fossiel gas. Het kan echter ook heel anders! Landbouw kan ook juist grote hoeveelheden broeikasgassen in de bodem opslaan en zo de klimaatcrisis afremmen. Tijdens deze lezing leer je meer over dit alles.
In het Engels. Door ASEED, https://aseed/net.

Grootfruit snoeien

Wil van de Fruittuin van West leidt je door zijn boomgaard om je te laten zien hoe je appel- en perenbomen kunt snoeien.
Door Wil van De Fruittuin van West www.fruittuinvanwest.nl